kampania

...now browsing by tag

 
 

Kampania społeczna „Jakie matki, takie dziatki”

21 września, 2012

Fundacja Banku Ochrony Środowiska opracowała kampanie społeczną na temat otyłości, w której szczególną uwagę zwraca na przekazywanie negatywnych nawyków żywieniowych przez rodziców. Jej autorzy bardzo słusznie zauważają, że tylko radykalna zmiana stylu życia, w tym nawyków żywieniowych, może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia. Niektórzy uważają, że ze względu na przyjętą formę, jest to kampania kontrowersyjna.   Czytaj więcej »