Otyłość – globalny problem

28 września, 2011

Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowaną nadmierną podażą energii w pożywieniu w stosunku do zapotrzebowania organizmu, czego konsekwencją jest patologiczne gromadzenie tkanki tłuszczowej. Często słyszy się o narastającej częstości występowania otyłości, a wręcz o epidemii. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście otyłość jest problemem tak powszechnym, warto przyjrzeć się kilku danym przedstawiającym skalę występowania tego problemu.

Wskaźnikiem powszechnie używanym do monitorowania występowania otyłości jest BMI. Według tego wskaźnika otyłość występuje, gdy wartość wskaźnik BMI przyjmuje wartość co najmniej 30, zaś nadwaga – 25.

Otyłość jest problem globalnym, czego potwierdzeniem są statystyki opublikowane przez WHO. Wśród analizowanych państw nadwaga i otyłość najczęściej występuje w Stanach Zjednoczonych (prawie 80%). Jednak sprawa otyłości dotyczy również Unii Europejskiej, gdzie co drugi mieszkaniec ma problem z nadwagą lub otyłością.

Analiza wskaźnika BMI pokazuje, że częstość występowania otyłości wzrasta w populacji dorosłych mieszkańców Polski. Zbyt dużą masę ciała ma co drugi Polak, jak również można zauważyć, że problemy z nadmierną masą ciała częściej występują u mężczyzn. W ciągu 13 lat populacja dorosłych mężczyzn z nadwagą lub otyłych wzrosła o 32 punkty procentowe. Pod koniec 2009 r. ponad 61% mężczyzn ważyło zbyt dużo (45% miało nadwagę, 17% otyłość). Populacja dorosłych kobiet z nadwagą lub otyłych zwiększyła się o 19 punktów procentowych. Prawie 45% kobiet waży zbyt dużo (30% ma nadwagę, a 15% cierpi na otyłość).

Częstość występowania nadwagi i otyłości wzrasta wraz z wiekiem, przy czym najwyższą wartość osiąga w grupie 60-69 lat (44% nadwaga, 28% otyłość). Fakt częstszego występowania otyłości w starszych grupach wiekowych można wiązać przede wszystkim z fizjologicznym zmniejszeniem tempa przemiany materii, z mniejszą aktywnością fizyczną (często ograniczaną różnymi schorzeniami), a także mocno utrwalonymi, nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi.

Rozpowszechnienie nadwagi i otyłość na wsi i w mieście jest na podobnym poziomie. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że ludność wiejska przyjęła dużo złych nawyków, które wcześniej występowały głównie w miastach m.in. częste oglądanie telewizji, mała aktywność fizyczna.

I na koniec dane, który najbardziej mnie zaskoczyły i dla których nie za bardzo potrafię znaleźć wyjaśnienie. Okazuje się, że wśród osób żyjących w związkach problem nadwagi i otyłości występuje znacznie częściej. Być może jest to spowodowane faktem, że po znalezieniu partnera i ewentualnym ślubie uważamy, że nie musimy już tak dbać o siebie, a może przyczyną jest trudność w znalezieniu wolnego czasu na aktywność fizyczną.

Podsumowując należy powiedzieć, że otyłość jest problem globalnie występującym i chyba nie ma państwa, którego ten problem by nie dotyczył. W związku z szybkim tempem narastania częstości występowania otyłości, Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za światową epidemię. Wzrost częstości występowania otyłości spowodowany jest przede wszystkim dodatnim bilansem energetycznym, czyli nadmierną podażą energii w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Otyłość sama w sobie jest chorobą, ale oprócz tego jest także czynnikiem wielu innych chorób m.in. sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, niektórych nowotworów czy choroby zwyrodnieniowej stawów.

Skuteczna walka z otyłością będzie zależała przede wszystkim od zdolności współpracy różnych środowisk – politycznych, medycznych oraz mediów. Kompleksowe programy zapobiegania otyłości powinny skupiać się przede wszystkim na zmianie stylu życia, przez co należy rozumieć zmianę sposobu odżywiania oraz zwiększanie aktywności fizycznej.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Blip
  • Twitter
 

Skomentuj