Cele w odchudzaniu

15 września, 2011

Czy słyszałeś już o metodzie SMART? Jest to koncepcja formułowania celów wywodzącą się z nauk o zarządzaniu, zawierająca pięć postulatów określających cechy, którymi powinien charakteryzować się dobrze sformułowany cel. W tym artykule prezentuję zastosowanie tej koncepcji do formułowania celów w procesie odchudzania.

 
 
 
Każda zmiana zachowań składa się z kilku kroków i rozpoczyna się od zrobienia czegoś innego niż dotychczas w myśl zasady gdy coś nie działa, zrób coś innego. Zastanów się ile razy chciałeś coś zmienić, ale wykonywałeś wszystko dokładnie tak samo?

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.
— Albert Einstein

Wspomniane wyżej kroki to właśnie cele. Myślę, że prawidłowe wyznaczenie celów zwiększa szansę na ich osiągnięcie. Wywodząca się z nauk o zarządzaniu metoda SMART jest koncepcją ułatwiającą sformułowanie odpowiednich celów. SMART to akronim od pierwszych słów w języku angielskim, określających zasady według których powinno się formułować cele. Oto one:

Specyficzny (specific)

Cel powinien koncentrować się na konkretnym aspekcie działania. Cel: będę ćwiczyć więcej jest niespecyficzny, bo nie wiadomo co to znaczy więcej. Cel powinien być sformułowany na tyle jasno i precyzyjnie, by nie pozostawiać miejsca na wymówki np. będę biegać trzy razy w tygodniu po 45 minut.

Mierzalny (measurable)

Musi istnieć sposób, aby zmierzyć stopień, w jakim cel został zrealizowany. Cel: chcę schudnąć, nie pozwala na ocenę skuteczności wykonanych zadań. Skąd będę wiedział, że zrealizowałem cel? Jak schudnę 2, 5 czy może 10 kg?  Zgodnie z tą zasadą powinno to zostać jasno określone np. chcę schudnąć 4 kg w ciągu miesiąca.

Osiągalny (attainable)

Cel powinien być tak sformułowany, aby możliwe było jego osiągnięcie. Cel: schudnę 10 kg do środy jest bardzo ambitny (aż za bardzo), lecz niestety nieosiągalny. W przypadku procesu odchudzania tempo chudnięcia jakie można uznać za ambitne i osiągalne to 0,5-1 kg / tydzień, czasami w przypadku dużej otyłości może to być 1-2 kg / tydzień.

Istotny (relevant)

Cel powinien być ambitny i istotny, a jego realizacja powinna przynieść znaczące korzyści. Cel: schudnąć 2 kg przez 2 miesiące, w przypadku znaczącej otyłości, raczej za istotny uznać nie można, stąd utrudniona będzie jego realizacją z powodu braku motywacji.

Terminowy (timely defined)

Cel powinien mieć wyznaczony czas na jego osiągnięcie. Powinna to być konkretna data, oczywiście na tyle bliska by mieć motywację do osiągnięcia danego celu, ale jednocześnie na tyle odległa by cel można było osiągnąć. W przypadku celu chcę schudnąć 7 kg nie jest określony czas na wykonanie tego zadania, stąd najczęściej następuje odkładanie jego realizacji w nieskończoność.

Dobrze sformułowany cel

Chcę schudnąć 5 kg do 20 października (tj. przez 35 dni)  i zamierzam to osiągnąć poprzez wykonywanie ćwiczeń (jazda na rowerze, bieganie, pływanie) 3 razy w tygodniu po godzinie oraz przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia (trzeba je sobie wypisać).

Tak sformułowany cel pozwala na ocenę postępów w trakcie jego realizacji i w przypadku ewentualnych niepowodzeń można się zastanowić nad zmianą stosowanych metod np. więcej ćwiczyć albo rozważyć, czy przyjęte zasady odżywiania są rzeczywiście prawidłowe.

Na koniec dodam, że warto cel zapisać na kartce, gdyż to motywuje do jego osiągnięcia, a jednocześnie zapobiega jego zapomnieniu lub przekręceniu (nasz umysł lubi w ten sposób tłumaczyć nasze niepowodzenia).

Podziel się na:
  • Facebook
  • Blip
  • Twitter
 

Skomentuj